Felaktigt inlägg?

Jag kanske hade helt fel när jag skrev att truckföraren som puttar ut flygplanet inte alls berörs av sina hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall det vill säga hicka som vi vardagsvis uttrycker det lite mer smidigt och utan krussiduller! Han kanske får så kraftiga hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall att han inte kan prata ordentligt jag han kanske inte ens kan kommentera och konversera med flygtornet som ger han tillåtelse att utföra sitt arbete! Hans hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall kan mycket väl försvåra hans jobb! Ber om ursäkt där!